1.Trường Mầm non Thạnh Mỹ

Địa chỉ: Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại Di động

Nguyễn Thị Lan

Hiệu trưởng

02356.264.575

0973.038.371

Bùi Thị Hoa

P.Hiệu trưởng

 

0976.261.156

Mai Thị Thanh Thảo

P.Hiệu trưởng

02356.264.425

01682.387.068

Bùi Thị Hải

P.Hiệu trưởng

02356.264.425
0978.016.413

 

2.Trường Mẫu giáo Cà Dy

Địa chỉ: xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại Di động

Nguyễn Thị Bé

Hiệu trưởng

 

0975.829.805

Trần Thị Xuân

P.Hiệu trưởng

 

0968.076.282

Nguyễn Thị Hiền

P.Hiệu trưởng

 

01697.810.840

 

3.Trường Mẫu giáo Tà Bhing

Địa chỉ: Thôn Pà Ia, xã Tà Bhing,  huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại Di động

Tơ Ngôl Thị Nhưi

Hiệu trưởng

 

0968.723.777

Đặng Thị Chi

P.Hiệu trưởng

 

01217.243.774

Phạm Thị Lệ Hoa

P.Hiệu trưởng

 

01685.040.576

 

4.Trường Mẫu giáo Chà Val-Zuôih

Địa chỉ: Thôn A Pát, xã Chà Val, huyện Nam Giang

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại Di động

A Rất Quý

Hiệu trưởng

 

01686.250.677

B Lúp Hế

P.Hiệu trưởng

 

0973.386.980

Coor Đơn

P.Hiệu trưởng

 01648.775.347

 

5. Mẫu giáo Liên xã Đắc Pring-Đắc Pre

Địa chỉ: thôn 56B, xã Đắc Pre, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại Di động

Zơ Rơm Quỳnh

Hiệu trưởng

 

01672.921.525

0966.404.775

Trần Thị Hân

P.Hiệu trưởng

 0987.566.859

 

6. Trường Mẫu giáo Liên xã La Dê-Đắc Tôi

Địa chỉ: Thôn Đắc Ốc, xã La Dê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại Di động

Zơ Râm Kiên

Hiệu trưởng

 

01695.512.366

Zơ Râm Hứu

P.Hiệu trưởng

 

0971.960.409

 

7. Trường Mẫu giáo Liên xã La Ê-Chơ Chun

Địa chỉ: thôn Pà Oai, xã La ÊÊ huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại Di động

Riah Thị Nhíp

Hiệu trưởng

 

0984.850.489

Riáh Trương

P.Hiệu trưởng

 01675.938.797