1.Trường Tiểu học Thạnh Mỹ

Địa chỉ: Thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang, Quảng Nam

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại Di động

Mai Thị Kiên

Hiệu trưởng

 

0977.110.447

Phạm Hải Yến

P.Hiệu trưởng

 

01697.603.027

Lê Thị Kim Tuyết

P.Hiệu trưởng

 

0986.998.134

 

2.Trường Tiểu học Zơ Nông

Địa chỉ: thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại Di động

Lê Thị Thanh Thảo

Hiệu trưởng

 

01687.656.441

Dương Thị Lệ Thủy

P.Hiệu trưởng

 

0987.407.694

 

3.Trường PTDTBT Tiểu học Cà Dy

Địa chỉ: Thôn Pà Dồn, xã Cà Dy, huyện Nam Giang

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại Di động

Nguyễn Hữu Tờn

Hiệu trưởng

 

0973.386.169

Thiều Thị Cúc

P.Hiệu trưởng

 

0985.229.549

Nguyễn Đức Quốc

P.Hiệu trưởng

 

01682.507.655


4.Trường Tiểu học Tà Bhing

Địa chỉ: Thôn Pà Xua, xã Tà Bhing, huyện Nam Giang

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại Di động

A Ting Tó

Hiệu trưởng

 

01685.956.669

Đỗ Thị Thu Nghĩa

P.Hiệu trưởng

 

01679.665.080

Trần Văn CườngP.Hiệu trưởng 

0913.021.244

 

5.Trường Tiểu học Tà Pơ

Địa chỉ: thôn Vinh, xã Tà Pơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại Di động

Trịnh Văn Sinh

P.Hiệu trưởng

 

0972.554.247

 

6.Trường PTDTBT Tiểu học Chà Val

Địa chỉ: thôn A Bát, xã ChàVàl, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại Di động

Trần Văn Tiến

Hiệu trưởng

02353.258.626

0979.094.232

Nguyễn Phước Tạo

P.Hiệu trưởng

 

01682.624.980

 

7. Trường PTDTBT Tiểu học liên xã Đắc Pring-Đắc Pre

Địa chỉ: thôn 49A, xã Đắc Pring, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại Di động

Hồ Ngọc Danh

Hiệu trưởng

 

0989.896.762

Nguyễn Xuân Phi

P.Hiệu trưởng

 

0984.309.319

 

8.Trường PTDTBT Tiểu học liên xã La Dê-Đắc Tôi

Địa chỉ: Thôn Đắc Ốc,  xã La Dêê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại Di động

Kring Lưu

Hiệu trưởng

02356.512.262

0963.678.005

Zơ Râm Lập

P.Hiệu trưởng

 

01679.955.739

 

9.Trường PTDTBT Tiểu học Zuôich

Địa chỉ: thôn Công Dồn, xã Zuôih, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại Di động

Nguyễn Nhụ

Hiệu trưởng

 

0978.276.278

Võ Tuấn Anh

P.Hiệu trưởng

 

01685.177.470

 

10.Trường PTDTBT Tiểu học liên xã La Ê-Chơ Chun

Địa chỉ: thôn Pà Oai, xã La ÊÊ huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại Di động

Bờ Nuớch Nhưng

Hiệu trưởng

 

0969.711.414

Riah Bông

P.Hiệu trưởng

 

01676.931.357

Bờ Nướch Bích

P.Hiệu trưởng

 

01676.931.357