Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Giang

Địa chỉ: Thôn Cà Rung, xã Cà Dy, huyện Nam Giang

1.Lãnh đạo:

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại Di động

Email 

Nguyễn Tấn Lộc

P.Trưởng phòng 01635.292.899loctm78@gmail.com

Zơ Râm Đing

P.Trưởng phòng

 

0977.034.610

dinggd@gmail.com
  

 

 

 

2.Các bộ phận:

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Email

A Lăng Hải

Tổ chức cán bộ

02353.792.592

0986.972.269

haihung269@gmail.com

Nguyễn Đức Quốc

Tổng hợp hành chính

02353.792.557

01682.507.655

nguyenducquocthng@gmail.com

Lê Thị Nhi

Tổng hợp hành chính

 

0912.789.705

nhitonghop@gmail.com

Phan Thanh Phong

PT Trung học cơ sở

 

01647.168.616

thcsng@gmail.com

Lê Thị Đào

PT Tiểu học

02353.792.671

0984.072.216

ledaotieuhoc@gmail.com

Bùi Thị Hoa

PT Mầm non

 

0976.261.156

buithihoamn@gmail.com

Ngô Đức Lâm

PT TĐ-KT

02353.792.557

0979.785.951

lampgd@gmail.com

Mai Tấn Lâm

PT HĐGDNGLL

 

0975.105.325

maitanlam85@gmail.com

Võ Thị Thanh Bình

Kế hoạch-Tài vụ

02353.792.199

01685.826.869

binhktgd@gmail.com

Đỗ Xuân Khánh

PT Cơ sở vật chất

 

01667.532.527

xuankhanh10@gmail.com

Tơ Ngôl Nam

PT Giáo dục dân tộc

 

01629.398.577

tongolnamdo@gmail.com

Ngô T.Tuyết Nga

Văn thư

02353.792.232

0977.428.040

tuyetnganamgiang@gmail.com

Nguyễn Thị Trang

Thủ quỹ

 

0977.949.982