Monday, 01/03/2021 - 17:17|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử phòng GD&ĐT huyện Nam Giang
 • Nguyễn Đức Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ Tổng hợp
  • Điện thoại:
   0382.507.655
  • Email:
   nguyenducquocthng@gmail.com
 • Tơ Ngôl Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo dục Dân tộc
  • Điện thoại:
   0329.398.577
 • Ngô Đức Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thi đua - Khen thưởng
  • Điện thoại:
   0979785951
 • Đỗ Xuân Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ Cơ sở vật chất - Thiết bị
  • Điện thoại:
   0367532527
  • Email:
   xuankhanh10@gmail.com