1.Trường Trung học cơ sở Thạnh Mỹ

Địa chỉ: thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại Di động

Võ Quang Nhì

Hiệu trưởng

02353.840.357

01694.110.141

Lê Thị Xuân Hoa

P.Hiệu trưởng

02354.840.357

01685.176.897

 

2.Trường PTDTNT Trung học cơ sở Nam Giang

Địa chỉ: tổ 10, thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại Di động

Lê Cảnh Phương Hạnh

Hiệu trưởng

02353.840.037

0914.781.954

Phan Văn Nên

P.Hiệu trưởng

02353.840.242

0905.930.592

Nguyễn Văn Hòa

P.Hiệu trưởng

02353.840.242

01216.655.027

 

3.Trường PTDTBT THCS liên xã Cà Dy-Tà Bhing

Địa chỉ: Thôn Cà Rung, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại Di động

Nguyễn Văn Thắng

Hiệu trưởng

 

0974.030.720

Vương Thị Ánh

P.Hiệu trưởng

 

0977.429.870

Nguyễn Thanh BìnhP.Hiệu trưởng 

0905.262.108

 

4.Trường Trung học cơ sở Tà Pơ

Địa chỉ: thôn Vinh, xã Tà Pơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại Di động

Ngô Phi Công

Hiệu trưởng

 

0985.507.269

Nguyễn Thị Lan

P.Hiệu trưởng

 01692.034.456

 

5.Trường PTDTBT Trung học cơ sở Chà Val-Zuôich

Địa chỉ:  thôn A Bát, xã ChàVàl, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại Di động

Trần Quý

Hiệu trưởng

 

01693.653.965

Nguyễn Thân thương P.Hiệu trưởng 

01678.155.449

 

6.Trường PTDTBT Trung học cơ sở liên xã Đắc Pring-Đắc Pre

Địa chỉ:  Thôn 49A, xã Đắc Pring, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại Di động

Trần Đức

Hiệu trưởng

 

0988.218.605

Nguyễn Thanh Long

P.Hiệu trưởng

 

01665.634.149

 

7.Trường PTDTBT Trung học cơ sở liên xã La Dê-Đắc Tôi

Địa chỉ: Thôn Đắc Ốc, xã La Dê, huyện Nam Giang, , tỉnh Quảng Nam

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại Di động

Nguyễn Lương Mỹ

Hiệu trưởng

02353.987.234

0917.670.036

A Lăng Diệm

P.Hiệu trưởng

 

0984.288.426

 

8.Trường PTDTBT Trung học cơ sở liên xã La Ê-Chơ Chun

Địa chỉ: thôn Pà Oai, xã La ÊÊ huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại Di động

Phan Hùng Lực

Hiệu trưởng

 

01695.447.080

A Lăng Piệm

P.Hiệu trưởng

 

01685.354.655