Thủ tục làm lý lịch tư pháp cho cá nhân năm 2022

Các bạn đang xem chủ đề về : “Thủ tục làm lý lịch tư pháp cho cá nhân năm 2022”
Các bạn đang xem chủ đề về : “Thủ tục làm lý lịch tư pháp cho cá nhân năm 2022″

Đánh giá về Thủ tục làm lý lịch tư pháp cho cá nhân năm 2022


Xem nhanh
Hiện nay, phiếu lý lịch tư pháp được sử dụng trong một số hoạt động như xin việc làm, hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển với viên chức,... Vậy khi muốn đăng ký làm phiếu lý lịch tư pháp thì phải thực hiện thủ tục như thế nào?

----

Đường link đăng ký làm lý lịch tư pháp online: https://lltptructuyen.moj.gov.vn/home

Hướng dẫn làm lý lịch tư pháp online: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/tu-van-phap-luat/39950/huong-dan-lam-ly-lich-tu-phap-online
Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 01 từ 01/7/2021: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/33107/thu-tuc-yeu-cau-cap-phieu-ly-lich-tu-phap-so-01-tu-01-7-2021
Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài:
https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/tu-van-phap-luat/42553/thu-tuc-cap-phieu-ly-lich-tu-phap-cho-nguoi-nuoc-ngoai

Luật Lý lịch tư pháp 2009:
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-ly-lich-tu-phap-2009-28-2009-QH12-90615.aspx
Thông tư 16/2013/TT-BTP:
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-16-2013-TT-BTP-huong-dan-su-dung-bieu-mau-mau-so-ly-lich-tu-phap-213545.aspx

----

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT - MEDIA TEAM

Nội dung: Quốc Đạt

Trình bày: Đức Huy

Dựng hình: Hạnh Nguyên

----

Hãy đăng ký kênh và theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều video clip và cảm nhận nhịp sống pháp lý nhé!

- Website: https://thuvienphapluat.vn/

- Fanpage: https://www.facebook.com/ThuVienPhapLuat.vn

#TVPL #thuvienphapluatonline

giấy tờ làm lý lịch tư pháp cho cá nhân năm 2022 giấy tờ làm lý lịch tư pháp cho cá nhân năm 2022

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau: Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Lý lịch tư pháp là gì?

➡️ Xem thêm bài viết về lý lịch tư pháp làm ở đâu - L lịch tư pháp là gì

– Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết liệt hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm cấp bậc, thành lập, quản lý công ty, hợp tác xã trong trường hợp Doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản. – Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết liệt hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm cấp bậc, thành lập, quản lý công ty, hợp tác xã trong trường hợp Doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

– Phiếu lý lịch tư pháp (hay còn gọi là giấy xác nhận không tiền án tiền sự) là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm cấp bậc, thành lập, quản lý Doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp công ty, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản. – Phiếu lý lịch tư pháp (hay còn gọi là giấy xác nhận không tiền án tiền sự) là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm cấp bậc, thành lập, quản lý Doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp công ty, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

(Khoản 1, 4 Điều 2 Luật Lý lịch tư pháp 2009) (Khoản 1, 4 Điều 2 Luật Lý lịch tư pháp 2009)

Xem thêm video cùng chủ đề : Hướng Dẫn Làm Lý Lịch Tư Pháp Trong 6 Phút | THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Mô tả video

Hiện nay, phiếu lý lịch tư pháp được sử dụng trong một số hoạt động như xin việc làm, hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển với viên chức,… Vậy khi muốn đăng ký làm phiếu lý lịch tư pháp thì phải thực hiện thủ tục như thế nào?nn—-nnĐường link đăng ký làm lý lịch tư pháp online: https://lltptructuyen.moj.gov.vn/homennHướng dẫn làm lý lịch tư pháp online: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/tu-van-phap-luat/39950/huong-dan-lam-ly-lich-tu-phap-onlinenThủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 01 từ 01/7/2021: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/33107/thu-tuc-yeu-cau-cap-phieu-ly-lich-tu-phap-so-01-tu-01-7-2021nThủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài:nhttps://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/tu-van-phap-luat/42553/thu-tuc-cap-phieu-ly-lich-tu-phap-cho-nguoi-nuoc-ngoainnLuật Lý lịch tư pháp 2009:nhttps://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-ly-lich-tu-phap-2009-28-2009-QH12-90615.aspxnThông tư 16/2013/TT-BTP:nhttps://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-16-2013-TT-BTP-huong-dan-su-dung-bieu-mau-mau-so-ly-lich-tu-phap-213545.aspxnn—-nnTHƯ VIỆN PHÁP LUẬT – MEDIA TEAMnnNội dung: Quốc ĐạtnnTrình bày: Đức HuynnDựng hình: Hạnh Nguyênnn—-nnHãy đăng ký kênh và theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều video clip và cảm nhận nhịp sống pháp lý nhé!nn- Website: https://thuvienphapluat.vn/nn- Fanpage: https://www.facebook.com/ThuVienPhapLuat.vnnn#TVPL #thuvienphapluatonline Hiện nay, phiếu lý lịch tư pháp được sử dụng trong một số hoạt động như xin việc làm, hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển với viên chức,… Vậy khi muốn đăng ký làm phiếu lý lịch tư pháp thì phải thực hiện thủ tục như thế nào?nn—-nnĐường link đăng ký làm lý lịch tư pháp online: https://lltptructuyen.moj.gov.vn/homennHướng dẫn làm lý lịch tư pháp online: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/tu-van-phap-luat/39950/huong-dan-lam-ly-lich-tu-phap-onlinenThủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 01 từ 01/7/2021: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/33107/thu-tuc-yeu-cau-cap-phieu-ly-lich-tu-phap-so-01-tu-01-7-2021nThủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài:nhttps://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/tu-van-phap-luat/42553/thu-tuc-cap-phieu-ly-lich-tu-phap-cho-nguoi-nuoc-ngoainnLuật Lý lịch tư pháp 2009:nhttps://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-ly-lich-tu-phap-2009-28-2009-QH12-90615.aspxnThông tư 16/2013/TT-BTP:nhttps://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-16-2013-TT-BTP-huong-dan-su-dung-bieu-mau-mau-so-ly-lich-tu-phap-213545.aspxnn—-nnTHƯ VIỆN PHÁP LUẬT – MEDIA TEAMnnNội dung: Quốc ĐạtnnTrình bày: Đức HuynnDựng hình: Hạnh Nguyênnn—-nnHãy đăng ký kênh và theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều video clip và cảm nhận nhịp sống pháp lý nhé!nn- Website: https://thuvienphapluat.vn/nn- Fanpage: https://www.facebook.com/ThuVienPhapLuat.vnnn#TVPL #thuvienphapluatonline

2. Cá nhân làm lý lịch tư pháp ở đâu?

➡️ Xem thêm bài viết về lý lịch tư pháp làm ở đâu - Cá nhân làm l lịch tư pháp ở đâu

Theo khoản 2 Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp 2009, người có bắt buộc xin phép cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia hoặc Sở Tư pháp, cụ thể: Theo khoản 2 Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp 2009, người có bắt buộc xin phép cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia hoặc Sở Tư pháp, cụ thể:

– Công dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh; – Công dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh;

– Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. – Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

Xem thêm video cùng chủ đề : làm lý lịch tư pháp ở đâu || chi tiết cách làm lý lịch tư pháp để đăng ký chạy grab

Mô tả video

làm lý lịch tư pháp ở đâu || chi tiết cách làm lý lịch tư pháp để đăng ký chạy grab nHi. xin chào anh chị em thì hôm nay mình làm video này với mong muốn là giải đáp thắt mắt của 1 số anh chị em gặp khó khăn trong vấn đề đăng ký làm lý lịch tư pháp ở đâu và làm lý lịch tư pháp như thế nào để đăng ký chạy grab nhanh nhất. hy vọng là video sẽ hỗ trợ được cho anh chị em 1 phần nhỏ về quá trình đăng ký làm lý lịch tư pháp cũng như là quá trình đăng kí chạy grabnthông tin chia sẻ có gì chưa phù hợp mong anh chị em đóng góp ý kiến và thông cảm ạncả nhà subscribe ủng hộ tinh thần kênh nhénchúc cả nhà nhiều sức khỏe nthanksntieuvovlog làm lý lịch tư pháp ở đâu || chi tiết cách làm lý lịch tư pháp để đăng ký chạy grab nHi. xin chào anh chị em thì hôm nay mình làm video này với mong muốn là giải đáp thắt mắt của 1 số anh chị em gặp khó khăn trong vấn đề đăng ký làm lý lịch tư pháp ở đâu và làm lý lịch tư pháp như thế nào để đăng ký chạy grab nhanh nhất. hy vọng là video sẽ hỗ trợ được cho anh chị em 1 phần nhỏ về quá trình đăng ký làm lý lịch tư pháp cũng như là quá trình đăng kí chạy grabnthông tin chia sẻ có gì chưa phù hợp mong anh chị em đóng góp ý kiến và thông cảm ạncả nhà subscribe ủng hộ tinh thần kênh nhénchúc cả nhà nhiều sức khỏe nthanksntieuvovlog

✅ Mọi người cũng xem : hệ điều hành lưu trữ ở đâu

3. hồ sơ làm lý lịch tư pháp cho cá nhân

hồ sơ làm lý lịch tư pháp cho cá nhân bao gồm: hồ sơ làm lý lịch tư pháp cho cá nhân bao gồm:

– Tờ khai bắt buộc cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định: – Tờ khai bắt buộc cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định:

+ Mẫu số 03/2013/TT-LLTP: dùng cho cá nhân có bắt buộc cấp Phiếu lý lịch tư pháp; + Mẫu số 03/2013/TT-LLTP: dùng cho cá nhân có bắt buộc cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP)

+ Mẫu số 04/2013/TT-LLTP: dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền bắt buộc cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2. + Mẫu số 04/2013/TT-LLTP: dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền bắt buộc cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (mẫu 04/2013/TT-LLTP)

– Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp. – Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

– Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm hồ sơ bắt buộc cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền). Văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. – Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm hồ sơ bắt buộc cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền). Văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

(Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp 2009, khoản 4 Điều 37 Luật Cư trú 2020, Phụ lục II Thông tư 16/2013/TT-BTP) (Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp 2009, khoản 4 Điều 37 Luật Cư trú 2020, Phụ lục II Thông tư 16/2013/TT-BTP)

Xem thêm video cùng chủ đề : Shopeefood Lí Lịch Tư Pháp Là Gì ? Làm Ở Đâu ? Có Bặt Buộc Phải Bổ Sung | Minh Ship

Mô tả video

giấy lí lịch tư pháp là gì , làm ở đâu, có bặt buộc phải bổ sung cho shopeefood giấy lí lịch tư pháp là gì , làm ở đâu, có bặt buộc phải bổ sung cho shopeefood

✅ Mọi người cũng xem : 77 ở đâu

4. Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp

– Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. – Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.

Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong vòng 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau: Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong vòng 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

+ Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở thường xuyên nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 Luật Lý lịch tư pháp 2009; + Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư phápcông dân Việt Nam đã cư trú ở thường xuyên nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 Luật Lý lịch tư pháp 2009;

+ Trường hợp phải xác minh về khó khăn đương nhiên được xóa án tích quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp 2009. + Trường hợp phải xác minh về khó khăn đương nhiên được xóa án tích quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp 2009.

– Trường hợp khẩn cấp quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Lý lịch tư pháp 2009 thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được bắt buộc. – Trường hợp khẩn cấp quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Lý lịch tư pháp 2009 thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được bắt buộc.

5. Các trường hợp từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp

➡️ Xem thêm bài viết về lý lịch tư pháp làm ở đâu - Các trường hợp từ chối cấp Phiu l lịch tư pháp

Theo Điều 49 Luật Lý lịch tư pháp 2009, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có quyền từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây: Theo Điều 49 Luật Lý lịch tư pháp 2009, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có quyền từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

– Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp không thuộc thẩm quyền; – Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp không thuộc thẩm quyền;

– Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người khác mà không đủ khó khăn quy định tại Điều 7 và khoản 3 Điều 45 của Luật Lý lịch tư pháp 2009; – Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người khác mà không đủ khó khăn quy định tại Điều 7 và khoản 3 Điều 45 của Luật Lý lịch tư pháp 2009;

– giấy tờ kèm theo Tờ khai bắt buộc cấp Phiếu lý lịch tư pháp không đầy đủ hoặc giả mạo. – giấy tờ kèm theo Tờ khai bắt buộc cấp Phiếu lý lịch tư pháp không đầy đủ hoặc giả mạo.

Trường hợp từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do. Trường hợp từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Xem thêm: Hướng dẫn cách làm lý lịch tư pháp online Xem thêm: Hướng dẫn cách làm lý lịch tư pháp online

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của Chúng Tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected] Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của Chúng Tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected]
Related Posts

[Hàng Chuẩn] Nước diệp lục Úc Là gì? Có tốt không? Mua ở đâu?

Các bạn đang xem chủ đề về : “[Hàng Chuẩn] Nước diệp lục Úc Là gì? Có tốt không? Mua ở đâu?” Đánh giá về [Hàng Chuẩn]…

[Tổng Hợp] 5 Thuốc Ngủ Dạng Nước Giá Rẻ Và Địa Chỉ Bán

Các bạn đang xem nội dung về : “[Tổng Hợp] 5 Thuốc Ngủ Dạng Nước Giá Rẻ Và Địa Chỉ Bán” Đánh giá về [Tổng Hợp] 5…

Top 7 địa chỉ học nghề điện nước dân dụng uy tín hàng đầu

Các bạn đang xem nội dung về : “Top 7 địa chỉ học nghề điện nước dân dụng uy tín hàng đầu” Đánh giá về Top 7…

Hẹ nước – loại rau lộc trời mùa nước nổi! – Mekong Delta Explorer Travel

Các bạn đang xem bài : “Hẹ nước – loại rau lộc trời mùa nước nổi! – Mekong Delta Explorer Travel” Đánh giá về Hẹ nước –…

Địa điểm du lịch nước ngoài tháng 2 đẹp nhất năm 2022

Các bạn đang xem bài : “Địa điểm du lịch nước ngoài tháng 2 đẹp nhất năm 2022” Đánh giá về Địa điểm du lịch nước ngoài…

Bán buôn nước hoa fake 1

Các bạn đang xem chủ đề về : “Bán buôn nước hoa fake 1” Đánh giá về Bán buôn nước hoa fake 1 Bán buôn nước hoa…

This Post Has One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *