Ở đâu xuất hiện điện từ trường? A. Xung quanh một điện tích đứng yên (Miễn phí)

Các bạn đang xem nội dung về : “Ở đâu xuất hiện điện từ trường? A. Xung quanh một điện tích đứng yên (Miễn phí)”
Các bạn đang xem nội dung về : “Ở đâu xuất hiện điện từ trường? A. Xung quanh một điện tích đứng yên (Miễn phí)”

Đánh giá về Ở đâu xuất hiện điện từ trường? A. Xung quanh một điện tích đứng yên (Miễn phí)


Xem nhanh

Ở đâu xuất hiện điện từ trường? A. Xung quanh một điện tích đứng yên

Câu hỏi:

25/03/2020 3,385

Ở đâu xuất hiện điện từ trường?

A. Xung quanh một điện tích đứng yên. A. Xung quanh một điện tích đứng yên.

B. Xung quanh một dòng điện không đổi. B. Xung quanh một dòng điện không đổi.

C. Xung quanh một ống dây điện C. Xung quanh một ống dây điện

D. Xung quanh chỗ có tia lửa điện. D. Xung quanh chỗ có tia lửa điện.

Xem lời giải

Câu hỏi trong đề:   Giải Vật Lý 12 !! Câu hỏi trong đề:   Giải Vật Lý 12 !!

Bắt Đầu Thi Thử

Chọn đáp án D. Chọn đáp án D.

Xung quanh chổ có tia lửa điện sẽ có điện tích biến thiên nên có điện từ trường. Xung quanh chổ có tia lửa điện sẽ có điện tích biến thiên nên có điện từ trường.

Bình luận hoặc Báo cáovề câu hỏi!

✅ Mọi người cũng xem : kho qnh dc ở đâu

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

✅ Mọi người cũng xem : mua socola ở đâu

Câu 1:

Xem thêm video cùng chủ đề : Điện từ trường – Bài 21 – Vật lí 12 – Cô Trần Hạnh (DỄ HIỂU NHẤT)

Mô tả video

🔖 Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack giá từ 250k tại: https://bit.ly/30CPP9X.n📲Tải app VietJack để xem các bài giảng khác của thầy cô. Link tải: https://vietjack.onelink.me/hJSB/30701ef0n☎️ Hotline hỗ trợ: 084 283 4585nVật lí 12 – Bài 21 – Điện từ trườngnnVideo bài học hôm nay, cô hướng dẫn các em toàn bộ kiến thức cần nhớ bài Điện từ trường của chương trình Vật lí 12. Cùng với đó, cô sẽ giải chi tiết các ví dụ minh họa bằng phương pháp nhanh nhất. Theo dõi bài học cùng cô để học tốt hơn nhé!nCòn rất nhiều bài giảng hay khác, xem ngay tại: https://khoahoc.vietjack.com/ nHọc trực tuyến tại: https://khoahoc.vietjack.com/ nFanpage: https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/n#vietjack, #vatli12, #bai21nn▶ Danh sách các bài học môn Vật lý 12 – Cô Trần Thị Hạnh:nhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvdHQ5TBJ6fArFkknzw492pNn▶ Danh sách các bài học môn Hóa học 12 – Cô Nguyễn Thị Thu:nhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvfVht2UKxj-r4u49SNnLHQln▶ Danh sách các bài học môn Sinh học 12 – Cô Kim Tuyến:nhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvfhF1YVkJvw41FiRuWhXjFBn▶ Danh sách các bài học môn Lịch sử 12 – Cô Phạm Phương Linh:nhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvd00-jy-E5-3uJVZrZiUha9n▶ Danh sách các bài học môn Địa lý 12 – Cô Nguyễn Thị Huyềnnhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvcxYmnvrK-8BAG3onmIGXckn▶ Danh sách các bài học môn Ngữ văn 12 – Cô Thúy Nhàn:nhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvd6GXbKJmQOpKRhYEf1qLv7n▶ Danh sách các dạng bài tập môn Toán học 12 – Cô Nguyễn Phương Anh:nhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkveB0gDCeltvDR88SzUeEs_-n▶ Danh sách các bài học môn Toán học 12 – Thầy Trần Thế Mạnh:nhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvdT2cgyXJO7anOYt6OWsuo3n▶ Danh sách các bài học môn Vật lý 12 – Cô Phan Thanh Nga:nhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvfScyP-FmX1-ZzEgLdFqamKn▶ Danh sách các dạng bài tập môn Hóa học 12 – Cô Nguyễn Thị Thu:nhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvfusl7vRQ5-4aL43EzHB2-xn▶ Danh sách các bài học môn Sinh học 12 – Cô Quỳnh Thư:nhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvfKMKTxlDjdyftMtvHERPZcn▶ Danh sách các bài học môn Ngữ văn 12 – Cô Vũ Phương Thảo:nhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkveJ8lyydg_D7jBHsxavaItLn▶ Danh sách các bài học môn Ngữ văn 12 – Cô Nguyễn Ngọc Anh:nhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvd_b6kjTFp1hpYuwALsd5kC 🔖 Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack giá từ 250k tại: https://bit.ly/30CPP9X.n📲Tải app VietJack để xem các bài giảng khác của thầy cô. Link tải: https://vietjack.onelink.me/hJSB/30701ef0n☎️ Hotline hỗ trợ: 084 283 4585nVật lí 12 – Bài 21 – Điện từ trườngnnVideo bài học hôm nay, cô hướng dẫn các em toàn bộ kiến thức cần nhớ bài Điện từ trường của chương trình Vật lí 12. Cùng với đó, cô sẽ giải chi tiết các ví dụ minh họa bằng phương pháp nhanh nhất. Theo dõi bài học cùng cô để học tốt hơn nhé!nCòn rất nhiều bài giảng hay khác, xem ngay tại: https://khoahoc.vietjack.com/ nHọc trực tuyến tại: https://khoahoc.vietjack.com/ nFanpage: https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/n#vietjack, #vatli12, #bai21nn▶ Danh sách các bài học môn Vật lý 12 – Cô Trần Thị Hạnh:nhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvdHQ5TBJ6fArFkknzw492pNn▶ Danh sách các bài học môn Hóa học 12 – Cô Nguyễn Thị Thu:nhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvfVht2UKxj-r4u49SNnLHQln▶ Danh sách các bài học môn Sinh học 12 – Cô Kim Tuyến:nhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvfhF1YVkJvw41FiRuWhXjFBn▶ Danh sách các bài học môn Lịch sử 12 – Cô Phạm Phương Linh:nhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvd00-jy-E5-3uJVZrZiUha9n▶ Danh sách các bài học môn Địa lý 12 – Cô Nguyễn Thị Huyềnnhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvcxYmnvrK-8BAG3onmIGXckn▶ Danh sách các bài học môn Ngữ văn 12 – Cô Thúy Nhàn:nhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvd6GXbKJmQOpKRhYEf1qLv7n▶ Danh sách các dạng bài tập môn Toán học 12 – Cô Nguyễn Phương Anh:nhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkveB0gDCeltvDR88SzUeEs_-n▶ Danh sách các bài học môn Toán học 12 – Thầy Trần Thế Mạnh:nhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvdT2cgyXJO7anOYt6OWsuo3n▶ Danh sách các bài học môn Vật lý 12 – Cô Phan Thanh Nga:nhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvfScyP-FmX1-ZzEgLdFqamKn▶ Danh sách các dạng bài tập môn Hóa học 12 – Cô Nguyễn Thị Thu:nhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvfusl7vRQ5-4aL43EzHB2-xn▶ Danh sách các bài học môn Sinh học 12 – Cô Quỳnh Thư:nhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvfKMKTxlDjdyftMtvHERPZcn▶ Danh sách các bài học môn Ngữ văn 12 – Cô Vũ Phương Thảo:nhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkveJ8lyydg_D7jBHsxavaItLn▶ Danh sách các bài học môn Ngữ văn 12 – Cô Nguyễn Ngọc Anh:nhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLOVaCZ_HQkvd_b6kjTFp1hpYuwALsd5kC

Đặt một hộp kín bằng sắt trong điện từ trường. Trong hộp kín sẽA. có điện trườngB. có từ trườngC. có điện từ trườngD. không có các trường nói trên.

Xem đáp án » 25/03/2020 19,695 Xem đáp án » 25/03/2020 19,695

✅ Mọi người cũng xem : gia nghĩa ở đâu

Câu 2:

Điểm nào dưới đây không thuộc về nội dung của thuyết điện từ Mac – xoen?A. Tương tác giữa các điện tích hoặc giữa điện tích với điện trường và từ trường.B. Mối quan hệ giữa điện tích và sự tồn tại của điện trường và từ tường.C. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy.D. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường.

Xem đáp án » 25/03/2020 8,717 Xem đáp án » 25/03/2020 8,717

Câu 3:

Nêu các đặc điểm của đường sức của một điện trường tĩnh điện và so sánh với đường sức của điện trường xoáy.

Xem đáp án » 25/03/2020 7,567 Xem đáp án » 25/03/2020 7,567

✅ Mọi người cũng xem : nhà tang lễ thanh nhàn ở đâu

Câu 4:

✅ Mọi người cũng xem : mua nước rửa tay khô ở đâu

Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy.

Xem đáp án » 25/03/2020 1,383 Xem đáp án » 25/03/2020 1,383

✅ Mọi người cũng xem : cây phú quý đặt ở đâu trong nhà

Câu 5:

Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường.

Xem đáp án » 25/03/2020 1,281 Xem đáp án » 25/03/2020 1,281

Câu 6:

Vòng dây dẫn kín có vai trò gì hay không trong việc tạo ra điện trường xoáy?

Xem đáp án » 25/03/2020 1,151 Xem đáp án » 25/03/2020 1,151

Xem thêm các câu hỏi khác »

Hỏi bài
Related Posts

[Hàng Chuẩn] Nước diệp lục Úc Là gì? Có tốt không? Mua ở đâu?

Các bạn đang xem chủ đề về : “[Hàng Chuẩn] Nước diệp lục Úc Là gì? Có tốt không? Mua ở đâu?” Đánh giá về [Hàng Chuẩn]…

[Tổng Hợp] 5 Thuốc Ngủ Dạng Nước Giá Rẻ Và Địa Chỉ Bán

Các bạn đang xem nội dung về : “[Tổng Hợp] 5 Thuốc Ngủ Dạng Nước Giá Rẻ Và Địa Chỉ Bán” Đánh giá về [Tổng Hợp] 5…

Top 7 địa chỉ học nghề điện nước dân dụng uy tín hàng đầu

Các bạn đang xem nội dung về : “Top 7 địa chỉ học nghề điện nước dân dụng uy tín hàng đầu” Đánh giá về Top 7…

Hẹ nước – loại rau lộc trời mùa nước nổi! – Mekong Delta Explorer Travel

Các bạn đang xem bài : “Hẹ nước – loại rau lộc trời mùa nước nổi! – Mekong Delta Explorer Travel” Đánh giá về Hẹ nước –…

Địa điểm du lịch nước ngoài tháng 2 đẹp nhất năm 2022

Các bạn đang xem bài : “Địa điểm du lịch nước ngoài tháng 2 đẹp nhất năm 2022” Đánh giá về Địa điểm du lịch nước ngoài…

Bán buôn nước hoa fake 1

Các bạn đang xem chủ đề về : “Bán buôn nước hoa fake 1” Đánh giá về Bán buôn nước hoa fake 1 Bán buôn nước hoa…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *