Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mức độ 3)

Các bạn đang xem chủ đề về : “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mức độ 3)”

Đánh giá về Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mức độ 3)


Xem nhanh
Thay vì phải đi nộp hồ sơ giấy, người lao động có thể nộp hồ sơ online để nhận tiền trợ cấp thất nghiệp. Nội dung này được hướng dẫn tại Công văn 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022 về tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

----

* Bài viết: Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia
https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat-binh-luan-gop-y/29765/huong-dan-dang-ky-tai-khoan-tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia
* Văn bản:
Công văn 1399/LĐTBXH-VL
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Lao-dong-Tien-luong/Cong-van-1399-LDTBXH-VL-2022-giai-quyet-huong-tro-cap-that-nghiep-tren-Cong-dich-vu-cong-513040.aspx

----

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT - MEDIA TEAM

Nội dung: Diễm My

Trình bày: Đức Huy

Dựng hình: Hạnh Nguyên

----

Hãy đăng ký kênh và theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều video clip và cảm nhận nhịp sống pháp lý nhé!

- Website: https://thuvienphapluat.vn/

- Fanpage: https://www.facebook.com/ThuVienPhapLuat.vn

#TVPL #ThuVienPhapLuat

tvpl,thư viện pháp luật,thu vien phap luat,trợ cấp thất nghiệp,tro cap that nghiep,tro cap that nghiep online,hưởng trợ cấp thât nghiệp online,huong tro cap that nghiep online,tctn online,hồ sơ trợ cấp thất nghiệp,thủ tục tctn,hồ sơ hưởng tctn,nộp hồ sơ online,cổng dịch vụ công,cong dich vu cong,bảo hiểm xã hội,bhxh,nhận tiền trợ cấp thất nghiệp,nhận tiền tctn online,nhan tien tro cap that nghiep online,trợ cấp thất nghiệp online

giấy tờ Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mức độ 3)
Trình tự thực hiện

– Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Trung tâm sản phẩm việc làm Phú Thọ.

– Trung tâm sản phẩm việc làm Phú Thọ có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra giấy tờ, ghi phiếu hẹn trả kết quả và trao phiếu cho người nộp giấy tờ; trường hợp giấy tờ không đủ theo quy định thì trả lại cho người nộp và nêu rõ lý do.

– Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, Trung tâm dịch vụ việc làm Phú Thọ xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

– Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả người lao động phải đến nhận quyết liệt về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp.

cách thức thực hiện

– Người lao động trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; có khả năng ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi giấy tờ theo đường bưu điện cho Bộ phận tư vấn ban đầu – Trung tâm dịch vụ việc làm Phú Thọ.

– Địa chỉ: Khu 4 – Vân Phú – Việt Trì – Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210.3.846476 – Fax: 0210.3.843475.

Thành phần, số lượng giấy tờ

– Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

– Bản chính hoặc bản sao y có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

– quyết liệt thôi việc;

– quyết định sa thải;

– quyết liệt kỷ luật buộc thôi việc;

– Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

– Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì hồ sơ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao y có chứng thực của hợp đồng đó.

– Sổ bảo hiểm xã hội.

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Chọn lĩnh vực Việc làm – An toàn lao động
Kết quả thực hiện quyết liệt về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
Chi phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai – Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.
yêu cầu

– Người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm đang đóng bảo hiểm thất nghiệp.- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 49 Luật Việc làm.- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật Việc làm; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật Việc làm.

Cơ sở pháp lý

– Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một vài điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một vài điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 nêu trên.

Tài liệu đính kèm 1572910945_De_nghi_huong_tro_cap_that_nghiep.docx


Bài viết liên quan