Giải quyết thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công

Các bạn đang xem nội dung : “Giải quyết thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công”

Đánh giá về Giải quyết thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công


Xem nhanh
Bạn muốn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến vào cổng dịch vụ công Quốc gia Có hai cách, Một bạn clik vào mục “hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19”, sau đó tìm thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, sau đó clik vào nộp trực tuyến
Hoặc tại mục tìm kiếm nâng cao mọi người nhập từ khóa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp rồi tìm kiếm. Tại đây mọi người clik vào giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó clik vào danh sách dịch vụ công. Tại mức độ bốn mọi người clik vào đăng ký trực tuyến , sau đó mọi người điền đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc
Tại mục file đính kèm mọi người clik vào và tải lên bản chụp hoặc bản scan một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng việc làm ở trên. Sau đó chọn cơ quan tiếp nhận, cuối cùng kiểm tra lại các thông tin đã nhập và clik vào nộp hồ sơ.
#thatnghiep
#baohiemthatnghiep

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 1399/LĐTBXH-VL về việc tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng sản phẩm công Quốc gia.

Công văn này hướng dẫn quá trình tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia qua 5 bước.

Bước 1, người lao động đăng ký tài khoản và đăng nhập trên cổng dịch vụ công và thực hiện: Tìm kiếm và chọn nộp dịch vụ công: Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp; nhập thông tin đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 01. 

giấy tờ đính kèm gồm: Bản chụp/scan hồ sơ chứng minh chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Sau đó, chọn gửi Trung tâm sản phẩm việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tiếp nhận, giải quyết giấy tờ.

Bước 2, Cổng dịch vụ công tự động chuyển thông tin người lao động cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 3, Cơ quan bảo hiểm xã hội kiểm tra, giải quyết thông tin người lao động.

Theo đó, ở trường hợp 1: Nếu thông tin số sổ bảo hiểm xã hội và một trong hai thông tin họ tên hoặc số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu không đúng với dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội thì trả lại kết quả không hợp lệ về Cổng sản phẩm công để hiển thị thông báo ngay khi người lao động gửi hồ sơ.

Trường hợp 2: Nếu thông tin số sổ bảo hiểm xã hội và một trong hai thông tin họ tên hoặc số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu trùng với dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội thì trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin chuyển đến, bảo hiểm xã hội trả lại thông tin của người lao động cho Cổng sản phẩm công để chuyển hồ sơ trực tuyến đến trung tâm sản phẩm việc làm.

Trường hợp 3: Nếu người lao động chưa được chốt sổ bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội gửi lại thông báo về việc chưa chốt sổ cho Cổng sản phẩm công để thông báo cho người lao động khi gửi giấy tờ.

Bước 4, Trung tâm sản phẩm việc làm rà soát, gửi giấy tờ trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trong 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dữ liệu tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động do bảo hiểm xã hội chuyển đến, cán bộ Trung tâm sản phẩm việc làm rà soát, gửi hồ sơ người lao động đủ điều kiện hỗ trợ trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo đúng quy định.

Nếu giấy tờ không đạt yêu cầu, cán bộ cập nhật thông tin từ chối giấy tờ kèm theo văn bản nêu rõ lý do trên cổng Cổng sản phẩm công.

Bước 5, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phản hồi kết quả.

Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy tờ do Trung tâm sản phẩm việc làm chuyển đến, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phản hồi kết quả. Trường hợp giấy tờ không đạt yêu cầu, cán bộ cập nhật trạng thái từ chối hồ sơ và đính kèm văn bản trả lời lên Cổng sản phẩm công để thông báo cho người lao động.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cán bộ cập nhật trạng thái Duyệt giấy tờ và đính kèm quyết liệt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Khi giấy tờ được phê duyệt hoặc bị từ chối, hệ thống sẽ gửi thông báo qua tin nhắn SMS tới người lao động, đồng thời hiển thị thông tin, văn bản liên quan trên cổng sản phẩm công.Bài viết liên quan