Hướng dẫn làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp online

Các bạn đang xem bài viết : “Hướng dẫn làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp online”

Đánh giá về Hướng dẫn làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp online


Xem nhanh
Thay vì phải đi nộp hồ sơ giấy, người lao động có thể nộp hồ sơ online để nhận tiền trợ cấp thất nghiệp. Nội dung này được hướng dẫn tại Công văn 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022 về tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

----

* Bài viết: Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia
https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat-binh-luan-gop-y/29765/huong-dan-dang-ky-tai-khoan-tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia
* Văn bản:
Công văn 1399/LĐTBXH-VL
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Lao-dong-Tien-luong/Cong-van-1399-LDTBXH-VL-2022-giai-quyet-huong-tro-cap-that-nghiep-tren-Cong-dich-vu-cong-513040.aspx

----

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT - MEDIA TEAM

Nội dung: Diễm My

Trình bày: Đức Huy

Dựng hình: Hạnh Nguyên

----

Hãy đăng ký kênh và theo dõi chúng tôi để nhận thêm nhiều video clip và cảm nhận nhịp sống pháp lý nhé!

- Website: https://thuvienphapluat.vn/

- Fanpage: https://www.facebook.com/ThuVienPhapLuat.vn

#TVPL #ThuVienPhapLuat

tvpl,thư viện pháp luật,thu vien phap luat,trợ cấp thất nghiệp,tro cap that nghiep,tro cap that nghiep online,hưởng trợ cấp thât nghiệp online,huong tro cap that nghiep online,tctn online,hồ sơ trợ cấp thất nghiệp,thủ tục tctn,hồ sơ hưởng tctn,nộp hồ sơ online,cổng dịch vụ công,cong dich vu cong,bảo hiểm xã hội,bhxh,nhận tiền trợ cấp thất nghiệp,nhận tiền tctn online,nhan tien tro cap that nghiep online,trợ cấp thất nghiệp online

hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (online) được hướng dẫn tại Công văn 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Theo đó, quá trình làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp online được hướng dẫn như sau:

Bước 1:

Người lao động đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập trên cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html và thực hiện:

– Tìm kiếm và chọn nộp dịch vụ công: Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

– Nhập thông tin đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 01

– Đính kèm giấy tờ: Bản chụp hoặc bản scan hồ sơ chứng minh chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc quy định.

Chọn gửi Trung tâm sản phẩm việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tiếp nhận, giải quyết giấy tờ.

Bước 2: Cổng sản phẩm công Quốc gia tự động chuyển thông tin người lao động (bao gồm họ và tên, số CMND/CCCD/hộ chiếu, số sổ bảo hiểm xã hội, ngày chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc) qua hệ thống của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Bước 3: Sau khi nhận được thông tin của người lao động từ Cổng sản phẩm công Quốc gia chuyển đến, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm kiểm tra thông tin người lao động.

– Trường hợp 01: nếu thông tin số sổ bảo hiểm xã hội và một trong hai thông tin họ tên hoặc số chứng minh nhân dân/CCCD/hộ chiếu không đúng với dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội thì trả lại kết quả không hợp lệ (lưu ý ghi rõ nội dung không chính xác) về Cổng sản phẩm công Quốc gia để hiển thị thông báo ngay khi người lao động gửi giấy tờ.

– Trường hợp 02: nếu thông tin số sổ bảo hiểm xã hội và một trong hai thông tin họ tên hoặc số chứng minh nhân dân/CCCD/hộ chiếu trùng với dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ Cổng dịch vụ công Quốc gia chuyển đến, bảo hiểm xã hội phải trả lại thông tin về quy trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động, thực hiện ký số và chuyển lại cho Cổng dịch vụ công Quốc gia để chuyển hồ sơ trực tuyến đến trung tâm dịch vụ việc làm.

– Trường hợp 03: Nếu người lao động chưa được chốt sổ bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội gửi lại thông báo về việc chưa chốt sổ cho cổng sản phẩmcông Quốc gia để hiển thị thông báo ngay cho người lao động khi gửi hồ sơ.

Bước 4: Trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dữ liệu tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động do bảo hiểm xã hội chuyển đến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm rà soát, gửi giấy tờ người lao động đủ khó khăn hỗ trợ trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo đúng quy định (tùy thuộc vào điều kiện của từng địa phương, Trung tâm dịch vụ việc làm và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có khả năng lựa chọn phương thức trình qua Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc trình trực tiếp).

Nếu hồ sơ không đạt bắt buộc, cán bộ cập nhật thông tin từ chối hồ sơ có đính kèm văn bản nêu rõ lý do trên cổng Cổng sản phẩm công Quốc gia.

Bước 5: Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy tờ do Trung tâm sản phẩm việc làm chuyển đến, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phản hồi kết quả:

– Trường hợp giấy tờ không đạt yêu cầu, cán bộ cập nhật trạng thái từ chối giấy tờ và đính kèm văn bản trả lời lên Cổng sản phẩm công Quốc gia để thông báo cho người lao động.

– Trường hợp giấy tờ hợp lệ, cán bộ cập nhật trạng thái Duyệt hồ sơ và đính kèm quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 02 (có ký số).

Khi giấy tờ được phê duyệt hoặc bị từ chối, hệ thống gửi thông báo qua SMS tới người lao động, đồng thời hiển thị thông tin, văn bản liên quan trên cổng sản phẩm công Quốc Gia.

A.Chi


Bài viết liên quan