Lãnh bảo hiểm thất nghiệp ở đâu?

Các bạn đang xem nội dung : “Lãnh bảo hiểm thất nghiệp ở đâu?”

Đánh giá về Lãnh bảo hiểm thất nghiệp ở đâu?BHXH Việt Nam,trả lời: Theo khoản 1 điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12-3-2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định: “Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có mong muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 1 bộ giấy tờ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại điều 16 của nghị định này cho trung tâm sản phẩm việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp”.

Vì vậy, ông có thể nộp giấy tờ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi ông muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.Bài viết liên quan