Nhận tiền trợ cấp thất nghiệp ở đâu khi người lao động mất việc làm trong năm 2023? Cơ quan nào chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp?

Các bạn đang xem bài viết : “Nhận tiền trợ cấp thất nghiệp ở đâu khi người lao động mất việc làm trong năm 2023? Cơ quan nào chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp?”

Đánh giá về Nhận tiền trợ cấp thất nghiệp ở đâu khi người lao động mất việc làm trong năm 2023? Cơ quan nào chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp?


Xem nhanh

Cho hỏi nhận tiền trợ cấp thất nghiệp ở đâu khi người lao động mất việc làm trong năm 2023? Cơ quan nào chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp? Câu hỏi của anh Mạnh Dũng đến từ Hà Nam.
  • Người lao động sẽ nhận tiền trợ cấp thất nghiệp ở đâu khi bị mất việc làm?
  • giấy tờ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động gồm những hồ sơ gì?
  • Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là bao lâu?

Người lao động sẽ nhận tiền trợ cấp thất nghiệp ở đâu khi bị mất việc làm?

Căn cứ vào Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Nộp giấy tờ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ giấy tờ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm sản phẩm việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.
2. Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi giấy tờ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;
b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;
c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Ngày nộp giấy tờ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp giấy tờ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.
3. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra giấy tờ, ghi phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và trao phiếu trực tiếp cho người nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện đối với người nộp giấy tờ qua đường bưu điện; trường hợp giấy tờ không đúng theo quy định tại Điều 16 Nghị định này thì trả lại người nộp và nêu rõ lý do.
4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu người lao động không có mong muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác nộp đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm sản phẩm việc làm nơi người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
2. Chi trả trợ cấp thất nghiệp
a) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết liệt hưởng trợ cấp thất nghiệp;
b) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo.

Theo như những quy định trên thì trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương mà người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp sẽ là cơ quan tiếp nhận giấy tờ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và đưa phiếu hẹn trả kết quả cho người lao động.

Tổ chức bảo hiểm xã hội sẽ là cơ quan trực tiếp thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Vì vậy, nếu người lao động có mong muốn muốn nhận trợ cấp thất nghiệp thì cần phải nộp hồ sơ đến trung tâm sản phẩm việc làm.

Nhận tiền trợ cấp thất nghiệp ở đâu khi người lao động mất việc làm trong năm 2023? Cơ quan nào chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp?

giấy tờ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động gồm những giấy tờ gì?

Căn cứ vào Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP một vài quy định được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP quy định về thành phần giấy tờ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp dành cho người lao động như sau:

– Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và xã hội quy định

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao y kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các hồ sơ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc

– Sổ bảo hiểm xã hội

Cũng theo quy định trên thì tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người dùng lao động.

Đối với người dùng lao động là các bộ phận, đơn vị, Doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì trong thời hạn 30 ngày, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

Thời hạn nộp giấy tờ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là bao lâu?

Căn cứ vào Điều 46 Luật Việc làm 2013 quy định như sau:

Hưởng trợ cấp thất nghiệp
1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp giấy tờ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm sản phẩm việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.
2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ giấy tờ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết liệt hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.
3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết liệt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, trong vòng 3 tháng kể từ khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc thì người lao động phải gửi giấy tờ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đến trung tâm sản phẩm việc làm.Bài viết liên quan