Thay đổi cài đặt VoiceOver trên iPhone

Các bạn đang xem chủ đề về : “Thay đổi cài đặt VoiceOver trên iPhone”

Đánh giá về Thay đổi cài đặt VoiceOver trên iPhone


Xem nhanh

Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt cho VoiceOver, chẳng hạn như tùy chọn âm thanh, ngôn ngữ, giọng nói, tốc độ đọc và độ chi tiết.

Điều chỉnh âm lượng VoiceOver và các tùy chọn âm thanh khác

 • Để tăng hoặc hạn chế âm lượng, hãy nhấn các nút âm lượng trên iPhone.

 • Để đặt các tùy chọn âm thanh khác, hãy đi tới Cài đặt  > Trợ năng > VoiceOver > Âm thanh, sau đó đặt các tùy chọn như sau:

  • Âm thanh & Cảm ứng: Điều chỉnh và xem trước hiệu ứng âm thanh và cảm ứng.

  • Nhúng âm thanh: Tạm thời hạn chế âm lượng phát lại phương tiện khi VoiceOver nói.

  • Tự chọn loa trong cuộc gọi: Tự động chuyển đổi sang loa trong cuộc gọi khi bạn đang không giữ iPhone ở gần tai.

  • Gửi đến HDMI: Định tuyến âm thanh đến các thiết bị được liên kết bên ngoài, ví dụ như bộ khuếch đại nhạc cụ hoặc bộ hòa âm DJ.

Đặt ngôn ngữ VoiceOver

 • thay đổi ngay ngôn ngữ chính: VoiceOver sẽ sử dụng cùng ngôn ngữ bạn chọn cho iPhone của mình. Để chọn một ngôn ngữ chính khác, hãy đi tới Cài đặt  > Cài đặt chung > Ngôn ngữ & Vùng, sau đó chạm vào Thêm ngôn ngữ.

 • Chuyển đổi ngôn ngữ bằng rô-to: Hãy xem Điều khiển VoiceOver bằng rô-to trên iPhone.

 • Tự động phát hiện ngôn ngữ: VoiceOver có khả năng chuyển đổi giọng nói cho văn bản bằng các ngôn ngữ khác nhéu. Đi tới Cài đặt > Trợ năng > VoiceOver > Đọc văn bản, sau đó bật Phát hiện ngôn ngữ.

Điều chỉnh giọng nói

Đi tới Cài đặt  > Trợ năng > VoiceOver, sau đó thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

 • Điều chỉnh tốc độ đọc: Kéo thanh trượt Tốc độ đọc.

 • Chọn một giọng nói: Chạm vào Đọc văn bản > Giọng nói, sau đó chọn một giọng nói. Để tải về một giọng nói được cải thiện, hãy chạm vào .

 • Điều chỉnh cao độ: Chạm vào Đọc văn bản, sau đó kéo thanh trượt. Bạn cũng có thể bật dùng thay đổi cao độ để đặt VoiceOver sử dụng cao độ cao hơn khi nói mục đầu tiên của nhóm (như danh sách hoặc bảng) và cao độ thấp hơn khi nói mục cuối cùng của nhóm.

 • Chỉ định cách phát âm của các từ nhất định: Chạm vào Đọc văn bản > Phát âm, chạm vào , nhập một cụm từ, sau đó đọc chính tả hoặc đánh vần cách phát âm bạn muốn cho cụm từ.

  Ghi chú: Bạn chỉ có khả năng đọc chính tả nếu bạn đã bật tùy chọn Bật đọc chính tả trong Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím.

Đặt mức độ VoiceOver sẽ thông báo cho bạn

Đi tới Cài đặt  > Trợ năng > VoiceOver, sau đó chạm vào bất kỳ tùy chọn nào sau đây:

 • Độ chi tiết: Chọn các tùy chọn để đặt VoiceOver đọc gợi ý, dấu câu, chữ hoa, kết nối được nhúng. v.v. Thậm chí, VoiceOver còn có khả năng xác nhận các tác vụ rô-to và cho bạn biết khi đèn pin được bật.

  Để thay đổi ngay cách VoiceOver đọc dấu câu, hãy chạm vào Dấu câu, sau đó chọn một nhóm. Bạn cũng có thể tạo ra các nhóm mới – ví dụ như một nhóm lập trình, trong đó “[” được đọc là “ngoặc vuông mở”.

 • Luôn đọc thông báo: VoiceOver đọc thông báo, bao gồm các tin nhắn văn bản đến khi chúng xuất hiện, ngay cả khi iPhone được khóa. Thông báo chưa được thừa nhận được lặp lại khi bạn mở khóa iPhone.

Tùy chỉnh cài đặt VoiceOver cho một vận hành

Bạn có thể tùy chỉnh một nhóm các cài đặt VoiceOver cho một hoạt động, ví dụ như lập trình. Tự động áp dụng các cài đặt khi bạn mở các ứng dụng nhất định hoặc bằng cách điều chỉnh rô-to.

 1. Đi tới Cài đặt  > Trợ năng > VoiceOver > vận hành.

 2. Chọn một vận hành hiện có hoặc chạm vào Thêm hoạt động.

 3. Điều chỉnh cài đặt cho đọc văn bản, âm thanh, độ cụ thể và braille.

 4. Chọn các ứng dụng hoặc ngữ cảnh để tự động áp dụng các cài đặt cho vận hành này.

sử dụng điều hướng theo nhóm hoặc phẳng

Đi tới Cài đặt  > Trợ năng > VoiceOver > Kiểu điều hướng, sau đó chọn một trong các tùy chọn sau đây:

 • Phẳng: VoiceOver di chuyển liên tiếp qua từng mục trên màn hình khi bạn dùng các lệnh di chuyển đến mục tiếp theo và mục trước đó.

 • Theo nhóm: VoiceOver di chuyển qua các mục và các nhóm mục trên màn hình. Để di chuyển vào trong một nhóm, hãy sử dụng thao tác vuốt sang phải bằng hai ngón tay. Để di chuyển ra khỏi một nhóm, hãy dùng thao tác vuốt sang trái bằng hai ngón tay.

Điều chỉnh hình ảnh VoiceOver

Đi tới Cài đặt  > Trợ năng > VoiceOver, sau đó bật bất kỳ tùy chọn nào sau đây:

 • Con trỏ lớn: Nếu bạn gặp điều kiện khi xem đường viền màu đen xung quanh mục được chọn, bạn có thể mở rộng và làm đậm đường viền.

 • Bảng chú thích: Văn bản được VoiceOver đọc nằm ở cuối màn hình.

dùng Cài đặt nhanh để điều chỉnh VoiceOver từ bất kỳ đâu trên iPhone

Khi VoiceOver được bật, bạn có thể truy cập vào Cài đặt nhénh bằng cách thực hiện thao tác chạm bốn lần bằng hai ngón tay.

Để tùy chỉnh Cài đặt nhénh, hãy thực hiện như sau:

 1. Đi tới Cài đặt  > Trợ năng > VoiceOver > Cài đặt nhénh.

 2. Chọn cài đặt mà bạn muốn hoặc kéo để sắp xếp lại các cài đặt.Bài viết liên quan