THẢM CHỐNG TRƠN PATRULL IKEA

Các bạn đang xem nội dung : “THẢM CHỐNG TRƠN PATRULL IKEA”

Đánh giá về THẢM CHỐNG TRƠN PATRULL IKEA


Xem nhanh
Link sản phẩm: https://www.tophangsi.vn/pages/tham-trai-san-khang-khuan

Email: [email protected] SĐT: 096.9792.893 Địa chỉ: Số 148A, ngõ 148 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

Thanh toán

” ); $.each(cart.items,function(i,item) clone_item(item); ); }); }; function clone_item(product) var item_product = $(‘#clone-item .item_2’); item_product.find(‘img’).attr(‘src’,product.image); item_product.find(‘a:not(.remove-cart)’).attr(‘href’, product.url); item_product.find(‘.text_cart > h4 > a’).html(product.title); var variant = ”; $.each(product.variant_options,function(i,v) variant = variant + ‘ ‘ + v; ); item_product.find(‘.remove-cart’).attr(‘data-id’,product.variant_id); item_product.find(‘.variant’).html(variant); item_product.find(‘.price-line .new-price’).html(Haravan.formatMoney(product.price,”amount₫”) + ” x ” + product.quantity + “”); item_product.clone().removeClass(‘hidden’).prependTo(‘#view-cart’); $(document).on(“click”,”.remove-cart”,function() var index_view_cart = $(this).parents(‘.item-cart’).index() – 1; $(this).parents(‘.item-cart’).remove(); var variant_id = $(this).attr(‘data-id’); var params = type: ‘POST’, url: ‘/cart/change.js’, data: ‘quantity=0&id=’+variant_id, dataType: ‘json’, success: function(cart) if ( cart.item_count > 0 ) $(‘.ajax_cart_quantity’).html(cart.item_count); if ( window.location.pathname == ‘/cart’ ) $(‘#total-carts’).html(Haravan.formatMoney(cart.total_price, “amount₫”)); $(‘#cartformpage tr.list-carts’).eq(index_view_cart).remove(); ; $(‘.cart_block_total’).html(Haravan.formatMoney(cart.total_price, “amount₫”)); else if ( window.location.pathname == ‘/cart’ ) $(‘#cartformpage’).remove(); $(‘#layout-page’).append(”

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!

Tiếp tục mua hàng

“); $(‘.ajax_cart_quantity’).html(cart.item_count); $(‘#view-cart > div:not(#clone-item)’).remove(); $(‘#view-cart’).append(“”); , error: function(XMliên lạcttpRequest, textStatus) Haravan.onError(XMliên hệttpRequest, textStatus); ; jQuery.ajax(params); ); ]]>


Bài viết liên quan