Thông báo tìm việc hằng tháng: Người nhận trợ cấp thất nghiệp cần biết gì?

Các bạn đang xem chủ đề về : “Thông báo tìm việc hằng tháng: Người nhận trợ cấp thất nghiệp cần biết gì?”

Đánh giá về Thông báo tìm việc hằng tháng: Người nhận trợ cấp thất nghiệp cần biết gì?


Xem nhanh
CÁCH ĐIỀN MẪU 16 : thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng, để nhận tiền trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cho các bạn đang làm HS lấy tiền BHTN mới nhất

✔️Các bạn không nộp mẫu 16 là không có tiền thất nghiệp đâu nhé

✔️ Các bạn tải mẫu làm hồ sơ thất nghiệp ở đây nha (hoặc ra bưu điện, hoặc đến trung tâm dịch vụ việc làm gần nhà, nhớ là đi đến các cơ quan nhà nước nha, vào trong cổng gặp bảo vệ, tránh bị lừa mất sổ BHXH, mất thời gian tiền của nhé)
http://www.vieclamhcm.net/tintuc/tinchitiet/tabid/111/Id/640/MAU-NOP-HO-SO-MAU-SO-01-MAU-SO-03-MAU-SO-07-MAU-SO-08-MAU-SO-10-MAU-SO-16-MAU-SO-17-MAU-SO-23.aspx

✔️ MỌI NGƯỜI THẤY HAY, ĐĂNG KÝ KÊNH ỦNG HỘ MÌNH NHÉ (MIỄN PHÍ)
✔️ Ngày xuất bản video: 6/2021

✔️. Bản quyền thuộc về kênh Y Tá Ngân ©️
✔️. Người đại diện: Y Tá Ngân ©️
⛔️. Copyright by Y Tá Ngân ©️
⛔️. Do not Reup

✔️ Mọi thắc mắc về bản quyền, tài trợ, quảng cáo, cộng tác vui lòng liên hệ Email: [email protected]

#cachdienmau16
#cachvietdonthongbaotimkiemvieclam
#thongbaotimkiemvieclamlaytienthatnghiep
#cách_điền_mẫu_16
#cachdiemmau16trocapthatnghiep
#thongbaotimkiemvieclamhangthang
#cachdienmau16lanhtienthatnghiep
#cách_viết_mẫu_16_lấy_tiền_thất_nghiệp
#hosolaytienthatnghiep
#cách_điền_mẫu_16_lãnh_tiền_thất_nghiệp

tag:
cách điền mẫu 16
cách điền mẫu số 16
mẫu 16 thông báo tìm kiếm việc làm
thông báo tìm kiếm việc làm qua bưu điện
thông báo tìm kiếm việc làm lãnh tiền thất nghiệp,
mẫu 16
mẫu 16 lãnh tiền thất nghiệp,
cách điền mẫu 16 để lãnh tiền thất nghiệp,
thông báo việc làm để lãnh tiền thất nghiệp,
cách điền thông báo tìm kiếm việc làm
mẫu 16 lãnh bhtn
mẫu 16 lấy tiền trợ cấp,
lấy tiền thất nghiệp,
mẫu 16 thông báo tìm việc hàng tháng
bảo hiểm thất nghiệp,
khai báo việc làm hàng tháng,
cách điền mẫu 16 trợ cấp thất nghiệp,
lịch chi tiền đã nhận mẫu 16, lịch chi tiền bhtn,
cách nộp hồ sơ bhtn mẫu số 16,
thông báo tìm kiếm việc làm mẫu 16,
hồ sơ thủ tục lãnh tiền bhtn,
cách điền hồ sơ làm bảo hiểm thất nghiệp,
giải đáp thắc mắc về mẫu 16,
hướng dẫn làm mẫu 16,
chi tiết cách viết đơn mẫu 16,
chuẩn bị hồ sơ thông báo tìm kiếm việc làm,
hướng dẫn trợ cấp thất nghiệp,
hướng dẫn viết thông báo tìm kiếm việc làm
thông báo việc làm khi đang thất nghiệp, hướng dẫn điền mẫu số 3,
đơn lấy tiền trợ cấp thất nghiệp,
cách điền mẩu số 3 hưởng bhtn,
cách viết đơn lãnh tiền bhtn,
hướng dẫn viết đơn hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp,
cách viết đơn đề nghị hưởng tctn,
đơn hưởng trợ cấp thất nghiệp,
hướng dẫn thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp,
hướng dẩn làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp,
cách viết đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp,
trung tâm dịch vụ việc làm
nơi nhận hồ sơ trợ cấp thất nghiệp,
cách điền mẫu 16 lãnh tiền bảo hiểm xã hội,
cách điền mẫu 16 bảo hiểm thất nghiệp,
cách điền mẫu 16 khi chưa có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
bảo hiểm xã hội
cách đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp,
baohiemxahoi,
Hỗ sơ bảo hiểm thất nghiệp,
cách đăng ký hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp ,
hỗ sơ bảo hiểm thất nghiệp ,
trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp ,
cách nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp ,
hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp ,
cách đăng ký bảo hiểm thất nghiệp
đăng ký bảo hiểm thất nghiệp
hướng dẫn đăng ký bảo hiểm thất nghiệp
đăng ký bhtn
hướng dẫn đăng ký bhtn
hồ sơ đăng ký bảo hiểm thất nghiệp
cách nhận tiền hỗ trợ thất nghiệp
hướng dẫn đăng ký nhận hỗ trợ thất nghiệp
cách đăng ký nhận tiền thất nghiệp
cách đăng ký bảo hiểm thất nghiệp
cách nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp ,
cách điền mẫu 16 thông báo tìm kiếm việc làm khi chưa nhận số quyết định
chưa có số qyết định hưởng tctn điền mẫu 1 ntn
mẫu 16 thông báo tìm kiếm việc làm
thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng
tìm kiếm việc làm hàng thán qua đường bưu điện
mẫu 16 gửi bưu điện
ytangan,mẫu số 16,mau so 16,thôngbáotìmkiếmviệclàm,thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng,thongbaotimkiemvieclamhangthang,bao hiem xa hoi,bao hiem that ngiep,lanh tien tro cap that nghiep,bhxh,tctn,bhtn,cachdiendonthongbaotimkiemvieclam,that nghiep,hồsơlấytiềnthấtnghiệpgồmgiấytờgi,cachdienmau16,cach dien mau 16,thongbaotimkiemvieclam,cáchviếtmẫu16,mẫu16lấytiềnthấtnghiệp,mẫu16thôngbáoviệclàmhàngtháng,cáchghimẫu16thôngbáoviệclàmhàngtháng,laytienbaohiemxahoi,trợcấpthấtnghiệp,mẫu16
ytangan,mẫu số 16,mau so 16,thôngbáotìmkiếmviệclàm,thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng,thongbaotimkiemvieclamhangthang,tienbaohiemthatngiep,lanh tien tro cap that nghiep,bhxh,tctn,bhtn,cachdiendonthongbaotimkiemvieclam,lãnh tiền thất nghiệp hàng tháng,hồsơlấytiềnthấtnghiệpgồmgiấytờgi,cachdienmau16,cach dien mau 16,thongbaotimkiemvieclam,cáchviếtmẫu16,mẫu16lấytiềnthấtnghiệp,mẫu16thôngbáoviệclàmhàngtháng,cáchghimẫu16thôngbáoviệclàmhàngtháng,laytienbaohiemxahoi,trợcấpthấtnghiệp,mẫu16

1/ Có yêu cầu thông báo tìm việc để hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Khoản 1 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Điều 52 Luật Việc làm 2013 đã nêu rõ:

1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm sản phẩm việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

Theo đó, trừ các trường hợp chi tiết được nêu tại khoản 2 và khoản 3 Điều này thì những trường hợp còn lại đều phải thông báo việc tìm kiếm việc làm hằng tháng.

Nếu không thực hiện thì theo Điều 53 Luật việc làm năm 2013, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Xem thêm: Phải thông báo tìm việc mới được nhận trợ cấp thất nghiệp?

2/ Trường hợp nào được miễn thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng?

Căn cứ khoản 2 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, quy định về loại hợp đồng lao động tại Bộ luật Lao động năm 2019 và các trường hợp được xác định là có việc làm để chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Nghị định 61/2020/NĐ-CP, có 05 trường hợp người lao động không phải thông báo tình hình việc làm hằng tháng vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp. chi tiết:

(1) – Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên.

(2) – Người lao động được xác định thuộc danh mục bệnh phải điều trị dài ngày.

(3) – Nghỉ hưởng chế độ thai sản.

(4) – Đang tham gia khóa học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

(5) – Thực hiện hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

Xem thêm: Không thông báo tìm việc vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Xem thêm video cùng chủ đề : Cách Điền Mẫu 16 Thông Báo Tìm Kiếm Việc Làm Hàng Tháng Để Nhận Tiền Trợ Cấp Thất Nghiệp

Mô tả video

Hướng dẫn cách điền mẫu 16 thông báo tình hình tìm kiếm việc làmn—————nĐể hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng, người lao động phải thông báo tình hình tìm kiếm việc làm tới trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp.nnNgoài việc đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại điều 49 Luật Việc làm 2013; thì hàng tháng, người lao động phải lên trung tâm dịch vụ việc làm nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp để thông báo về tình hình tìm kiếm việc làm theo điều 52 Luật Việc làm 2013:nn Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây:nna) Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;nnb) Trường hợp bất khả kháng.n—————nCách Ghi:nn(1) Ghi rõ ngày tháng bạn được hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ bao nhiêu theo đúng thực tế.nn(2) Ghi đầy đủ tên Trung tâm dịch vụ việc làm mà bạn đang hưởng BHTNnn(3) Ghi rõ đầy đủ thông tin cá nhân mà mẫu yêu cầu: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/CCCD, ngày cấp, số điện thoại, nơi ở thường trú,….nn(4) Ghi đầy đủ thông tin quyết định. Bạn có thể điền theo thông tin quyết định hưởng BHTN mà trung tâm dịch vụ việc làm đã gửi cho bạn khi bạn nhận kết quả hưởng trợ cấp thất nghiệp.nn(5) Ghi rõ theo thông tin các đơn vị bạn gửi thông tin xin việc của bạn nếu có.nn(6) Tùy theo từng thông tin của cá nhân, bạn lựa chọn để tích vào các mà mẫu phiếu yêu cầu.nn(7) Ghi ngày tháng, ký và ghi rõ họ tênnn—————nnMọi chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ tại:n- Hotline: 03 7777 3369n- Website: minhlonglegal.comn- Email: [email protected] n- Trụ sở: 42B Đồng Xoài, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCMn- Fanpage: Minh Long Legal (https://www.facebook.com/minhlonglegalcom)nn#Baohiemthatnghiep #Cachdienmau16 #Trocapthatnghiep #Lanhtrocapthatnghiep #Huongdanlanhtrocapthatnghiep #Hosolanhthatnghiep #Baohiemxahoin#lanhbaohiemxahoi #minhlonglegaln#Huongdandienmau16 #Mauso16 #thongbaotimkiemvieclamhangthang

3/ Nhờ người khác thực hiện thông báo tìm kiếm việc được không?

Khoản 1 Điều 52 Luật Việc làm bắt buộc như sau:

1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây: […]

Như vậy, hằng tháng người lao động phải trực tiếp đến trung tâm dịch vụ việc làm để thông báo về tình hình tìm kiếm việc làm của mình.

mặc khác, nếu thuộc trường hợp không phải thông báo hoặc không cần trực tiếp thông báo tìm kiếm việc làm tại khoản 2 và khoản 3 Điều 10 Thông tư 28/2015, người lao động có thể ủy quyền cho người khác nộp giấy đề nghị không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm, bản chính hoặc bản sao y có chứng thực của các hồ sơ chứng minh lý do mà người lao động không thể thông báo trực tiếp như giấy ốm đau có xác nhận của bệnh viện,… 

Thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng vào ngày nào? (Ảnh minh họa)

Xem thêm video cùng chủ đề : Cách Ghi Mẫu Số 16 Mới Nhất | Thông Báo Tìm Kiếm Việc Làm Hàng Tháng | Trợ Cấp Thất Nghiệp

Mô tả video

KHI NÀO NỘP MẪU SỐ 16 – THÔNG BÁO TÌM KIẾM VIỆC LÀMnn1/ Nộp trước khi nhận được Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp:nnTrong quá trình làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động sẽ có bước nhận kết quả hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm: Sổ bảo hiểm xã hội gốc và Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.nnNgười lao động điền đầy đủ thông tin vào Mẫu số 16 – Thông báo về việc tìm kiếm việc làm và kê khai đúng tình trạng việc làm (có thể bỏ trống phần thông tin Quyết định số…, ngày ban hành, số tháng hưởng trợ cấp, và thời gian hưởng trợ cấp) gửi Bưu điện theo hình thức thư bảo đảm đến Trung tâm dịch vụ việc làm.nnTại TP.HCM: Trường hợp người lao động đang điều trị bệnh covid-19 hoặc đang cách ly y tế thì nộp Mẫu số 16 qua địa chỉ email một trong các điểm tiếp nhận của Trung tâm hoặc liên hệ số điện thoại các điểm tiếp nhận của Trung tâm để được tư vấn, hướng dẫn.nnEmail các điểm tiếp nhận của trung tâm:nnPhòng Bảo hiểm thất nghiệp tại Quận Bình Thạnh: [email protected] nhánh Bảo hiểm thất nghiệp Quận 6: [email protected] nhánh Bảo hiểm thất nghiệp Quận 4: [email protected] nhánh bảo hiểm thất nghiệp Quận 12: [email protected] nhánh Bảo hiểm thất nghiệp Quận Tân Bình: [email protected] nhánh Bảo hiểm thất nghiệp Thành Phố Thủ Đức: [email protected]ơ sở 2 – Củ Chi: [email protected]/ Nộp để thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng:nnNgười lao động điền đầy đủ thông tin vào Mẫu số 16 – Thông báo về việc tìm kiếm việc làm và kê khai đúng tình trạng việc làm gửi Bưu điện theo hình thức thư bảo đảm đến một trong các điểm tiếp nhận của Trung tâm.nnTại TP.HCM: Trường hợp người lao động đang điều trị bệnh covid-19 hoặc đang cách ly y tế thì nộp Mẫu số 16 qua địa chỉ email một trong các điểm tiếp nhận của Trung tâm hoặc liên hệ số điện thoại các điểm tiếp nhận của Trung tâm để được tư vấn, hướng dẫn.nn—–nnMọi chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ tại:n- Hotline: 03 7777 3369n- Website: minhlonglegal.comn- Email: [email protected] n- Trụ sở: 42B Đồng Xoài, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCMn- Fanpage: Minh Long Legal (https://www.facebook.com/minhlonglegalcom/)n n#mau16 #thongbaotimkiemvieclam #mauso16 #thongbaovieclam #trocapthatnghiep #timkiemvieclam #thatnghiep #trocap #cachdienmau #dienmau16 #cachdienmau16 #cachdienmauso16 #dienmau #dienmauso16 #dienmau16 #cachdienmauthongbaotimkiemvieclam #dienmauthongbaotimkiemvieclam

4/ hàng tháng, phải thông báo tìm kiếm việc làm vào ngày nào?

Như đã đề cập, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm. Thời gian thông báo được hướng dẫn cụ thể tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

4. Ngày người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm được ghi chi tiết trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động như sau:

a) Ngày của tháng thứ nhất hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo phiếu hẹn trả kết quả;

b) Từ tháng thứ hai trở đi người lao động thực hiện ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, việc thông báo tìm kiếm việc làm được thực hiện như sau:

– Tháng đầu tiên hưởng: Thông báo vào ngày nhận quyết định quyết hưởng theo phiếu hẹn.

– Từ tháng thứ hai trở đi: Thông báo trong 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ví dụ:

Ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là: Ngày 07/6/2021.

Ngày thông báo tình hình tìm kiếm việc làm như sau:

– Tháng đầu tiên: Ngày 07/6/2021.

– Từ tháng thứ hai trở đi: Từ ngày 07/7 – 09/7/2021.

Xem thêm…

✅ Mọi người cũng xem : 98 là ở đâu

5/ Thông báo tìm việc trùng ngày lễ, nghỉ hằng tuần thì thực hiện vào ngày nào?

Như đã chỉ ra ở trên, thời hạn thông báo tìm kiếm việc làm từ tháng thứ hai trở đi được thực hiện trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

mặt khác, khoản 3 Thông tư 28/2015 cũng hướng dẫn về cách tính thời hạn như sau:

3. Những trường hợp tính thời hạn theo dương lịch tại Thông tư này mà ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ lễ hoặc ngày nghỉ hàng tuần thì ngày cuối cùng của thời hạn là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ.

Theo đó, nếu hạn cuối thông báo tìm kiếm việc làm trùng với ngày nghỉ hằng tuần, ngày lễ, thì thời hạn thông báo sẽ được kéo dài đến ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ.

Ví dụ: Thời hạn thông báo tìm kiếm việc làm của anh A là từ 02/6 – 04/6/2021. Nhưng ngày 03/6 và 04/6 rơi vào thứ Bảy và Chủ nhật nên hạn cuối anh A phải thông báo tìm kiếm việc làm là ngày 05/6.

✅ Mọi người cũng xem : nhà xuất bản công an nhân dân ở đâu

6/ Quá hạn thông báo việc làm, có còn được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Với các trường hợp thông thường, người lao động yêu cầu phải thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm trong thời hạn nêu trên. mặc khác có một vài trường hợp người lao động không cần trực tiếp thông báo tìm kiếm việc làm theo thời hạn này.

Khoản 3 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định, nếu thời hạn thông báo tìm kiếm việc làm thuộc các trường hợp sau thì người lao động sẽ không cần trực tiếp thông báo tình hình việc làm:

a) Ốm đau nhưng không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Bị hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

d) Cha, mẹ, vợ/chồng, con của người lao động chết; người lao động hoặc con của người lao động kết hôn có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Cũng theo điều này, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày cuối của hạn thông báo, người lao động phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ chứng minh lý do nói trên đến trung tâm sản phẩm việc làm.

Như vậy, dù quá hạn thông báo tìm việc, người lao động vẫn được hưởng trợ cấp nếu có lý do và thực hiện theo đúng hồ sơ nói trên.

Xem thêm: Trễ hẹn thông báo tìm kiếm việc làm có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Trên đây là những thông tin quan trọng liên quan đến thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng mà những người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp cần biết. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng LH: 1900.6192 để được hỗ trợ.

>> Được thông báo tìm kiếm việc làm qua email để nhận trợ cấp thất nghiệpBài viết liên quan